hut

beskidzki szlak bacówek

Szlak bacówek Programu Owca Plus
Program Owca plus stwarza warunki
do prowadzenia wypasu owiec na górskich łąkach, polanach i halach.